Nationella dricksvattenkonferensen 2022: från EU-direktiv till ”sunt bondförnuft” - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nationella dricksvattenkonferensen 2022: från EU-direktiv till ”sunt bondförnuft”

Uthållig vattenförsörjning var huvudtemat när över 250 deltagare samlades i Visby för Nationella dricksvattenkonferensen 2022 den 12–14 oktober. Programmet spände brett över dricksvattenområdet, från EU-direktiv till ”sunt bondförnuft”, ständigt med en lösningsfokuserad syn på utmaningarna för branschen. Den röda tråd som genomsyrade dagarna och lyftes av merparten av talarna var vikten av samspel för att säkra dricksvattenförsörjningen – både nu och i framtiden.

Med Gotland som värd hamnade vattnet ofrånkomligt i blickfånget för årets dricksvattenkonferens, både bokstavligt och bildligt talat. Utanför fönstren på Wisby Strand Congress & Event bredde Östersjön ut sig och innanför dess väggar diskuterades både drifts- och utvecklingsfrågor för en uthållig dricksvattenförsörjning. Säkrandet av vattentillgångar är Gotlands största utmaning. Små grundvattenförekomster, berggrundens utformning och klimatet på ön bidrar alla till tuffa förutsättningar, liksom de årstidsbundna konsumtionsfluktuationerna.

– Få kommuner, om någon, har så stor skillnad i dricksvattenkonsumtionen under sommar- och vinterhalvåret som Gotland, sa Karl-Johan Boberg, Tekniska nämndens ordförande, Region Gotland.

Omständigheterna som råder ger inte bara grogrund för diskussioner om vattenförsörjningens utmaningar, i deras kölvatten följer utrymme för samspel och innovativa lösningar. De förutsättningar som präglar Gotland speglade sig i både program och diskussioner under Nationella dricksvattenkonferensen.

Dricksvattendirektivet – en stor utmaning

I likhet med Gotland står resten av VA-Sverige inför en rad utmaningar. Närmast till hands ligger kanske Dricksvattendirektivet som var ett av huvudspåren under konferensen. Paulina Eriksson från Livsmedelsverket återgav de föreskrifter som träder i kraft inom kort och ett tydligt fokus var råvattnet, där rådet att lära känna sin råvara gavs extra tyngd. Trots att föreskrifterna medför förändringar för dricksvattenproducenter är målsättningen emellertid konstant.

– Själva kärnan är densamma – ni ska producera rent vatten, sa Paulina Eriksson.

Sandra Strandh, även hon från Livsmedelsverket, presenterade nya, hälsomässigt baserade gränsvärden för PFAS där krav på undersökning och åtgärd krävs från den 1 januari 2026. Många dricksvattenproducenter kommer att stå inför en stor utmaning gällande gränsvärdena och för att skapa sig bästa möjliga förutsättningar bör arbetet påbörjas nu.

För den som önskar mer information rörande Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter anordnar Svenskt Vatten ett seminarium den 30 november. Under dagarna på Gotland stod det klart att det kommer att äga rum i en hybridform och deltagande kan ske både på plats och digitalt.