Nationell vägledning för vädervarningar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nationell vägledning för vädervarningar

I april 2021 övergår SMHI till ett förnyat vädervarningssystem för att uppnå mer relevanta vädervarningar och med det ge samhället ett bättre planeringsunderlag inför besvärliga vädersituationer.

Detta kommer att påverka väldigt många aktörer och under kommande år genomförs flera olika insatser för att stötta samhället och samhällsaktörerna i övergången till det nya.

Ett steg i detta är den vägledning som nu finns tillgänglig. Nationell vägledning för vädervarningar – Samhällsaktörernas arbete beskriver det förnyade varningssystemet och syftar till att vara ett stöd i dem aktörsvisa förberedelserna inför övergången.