Nästa öppna utlysning för SVU-projekt planeras till våren 2025 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nästa öppna utlysning för SVU-projekt planeras till våren 2025

Normalt sett har SVU (Svenskt Vatten Utveckling) två ansökningsomgångar varje år. Under 2024 utgår dock höstens utlysning. Nästa öppna utlysning sker i stället under våren 2025.

Höstens utlysning inom SVU kommer att utgå. Vår vd Pär Dalhielm lyfter fram tre huvudsakliga skäl till beslutet:

Begränsad pott att söka för SVU projekt i höst

Vårens ansökningsomgång innehöll många goda projekt. Tillsammans med tidigare års beviljanden är budgetutrymme för höstens ansökningsomgång begränsat.  
 
– Vi vet att ansökningsprocessen för SVU tar resurser både från sökande och beslutande. En omfattande process för många parter som inte känns rimlig i förhållande till tillgängliga medel. Genom att ge tydligt besked (inställd höstomgång) hoppas vi ge eventuella sökande klarhet i deras egna budgetprocesser för 2025, säger Pär Dalhielm. 

Möjlighet att fokusera på forskningsklustrens ansökningar

– Under hösten kommer våra fyra forskningskluster inkomma med ansökningar för en ny fyraårsperiod. Det är omfattande ansökningar som vi vill ge SVU kommittén sjysta förutsättningar att utvärdera, säger Pär Dalhielm.

Klustrens ansökningar förväntas beslutas på Svenskt Vattens styrelsemöte i december och ansökningsprocessen för forskningskluster fortgår enligt ursprunglig plan.

Ny SVU-kommitté

Just nu pågår en kompetensväxling i SVU-kommittén. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för den nya kommittén att etablera sina arbetssätt, prioriteringar och ramverk för kommande utlysningar 2025 och framåt. Tid att samla kraft och kunskap, men också ta oss an SVU-relaterade frågor såsom kluster och kopplingar till det nystartade innovationsprogrammet Water Wise Societies.

Sammanfattning 

  • Vi skapar tydlighet för sökande parter och ger dem tid att jobba igenom sina projektidéer till 2025
  • Vi skapar fokus på en kvalitativ ansökningsprocess för våra forskningskluster. 
  • Vi skapar arbetsro för nya SVU kommittén under hösten för att kunna sätta planeringen för 2025 och framåt.

– Sammantaget tror vi att detta är ett klokt beslut, avslutar Pär Dalhielm. 
 
Vill du ta del av det senaste rapporterna från SVU? Detta och annan information hittar du här: Forskning - Svenskt Vatten