Hoppa till huvudinnehåll

Möjligheter till undantag från hushållskarantän

Flera VA-organisationer signalerar svårigheter i bemanning pga. rådande regler om hushållskarantän då andra familjemedlemmar har pågående covidinfektion.

Enligt de uppgifter Svenskt Vatten har tagit del av så bedömer vi att det är möjligt att söka undantag från dessa bestämmelser via det regionala smittskyddet.

Svenskt Vatten har även ställt en hemställan till Folkhälsomyndigheten och berörda ministrar i regeringen (pdf)

I dagsläget bedömer Svenskt Vatten att:

En VA-organisation kan inte själv besluta om undantag. Detta görs av det regionala smittskyddet.

Svenskt Vatten råder därför sina medlemmar att ta en kontakt med det regionala smittskyddet för att diskutera behov och möjligheter till undantag från hushållkarantän i sin verksamhet.

Kriterierna och förutsättningar för ett undantag kan variera regionalt, varför dialogen med det regionala smittskyddet är avgörande.

Möjligen kan VA-organisationen använda sig av samma arbetssätt som nu tillämpas inom vården (se vägledning nedan).

Kriterier för att undantaget ska få tillämpas: 

  • Att bemanningen inte har kunnat lösas på andra sätt, till exempel genom att omplacera personal.
  • Personen det gäller måste frivilligt gå med på att avbryta karantänen.
  • Undantaget får bara tillämpas under en begränsad tid.
  • Förutom ett dagligt negativt antigentest måste personen vara symtomfri under hela perioden och bära munskydd på arbetsplatsen.
  • Arbetsgivaren måste dokumentera och följa upp ett eventuellt positivt testsvar.

Källa: Folkhälsomyndigheten och regionerna.