Minska metanutsläppen från biogasanläggningar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Minska metanutsläppen från biogasanläggningar

Anslut er till Avfall Sveriges och Svenskt Vattens samverkansprojekt Egenkontroll metanemissioner och medverka till minskade utsläpp av metan från biogasanläggningar. Genom deltagande i nya Egenkontroll metanemissioner får er verksamhet stöd i att på ett systematiskt sätt identifiera och reducera utsläpp av metan till atmosfär och därmed mildra klimatförändringar.

Er verksamhet ger samtidigt biogasbranschen bättre kunskapsunderlag och därmed bättre trovärdighet i frågan om metanutsläpp. Läs mer här.