Hoppa till huvudinnehåll

Minska metanutsläppen från biogasanläggningar

Anslut er till Avfall Sveriges och Svenskt Vattens samverkansprojekt Egenkontroll metanemissioner och medverka till minskade utsläpp av metan från biogasanläggningar. Genom deltagande i nya Egenkontroll metanemissioner får er verksamhet stöd i att på ett systematiskt sätt identifiera och reducera utsläpp av metan till atmosfär och därmed mildra klimatförändringar.

Er verksamhet ger samtidigt biogasbranschen bättre kunskapsunderlag och därmed bättre trovärdighet i frågan om metanutsläpp. Läs mer här.