Broschyren "Minska företagets utsläpp av miljögifter" är uppdaterad - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Broschyren "Minska företagets utsläpp av miljögifter" är uppdaterad

Broschyren, som är baserad på Svenskt Vattens publikation "Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet" (P95), reviderades under våren 2019. Den vänder sig främst till miljöfarliga verksamheter.

Miljögifter och andra olämpliga ämnen kan skada både avloppssystemet och vattenmiljön. I den här broschyren berättar vi som arbetar på avloppsreningsverken därför mer om avloppsrening, kemikalier och om vilka krav som ställs för att få avleda avloppsvatten till avloppsnätet.

Broschyren, som ersätter motsvarande version från 2013, kan laddas ned här (pdf). 

Fler verktyg för förebyggande kemikaliearbete/uppströmsarbete kan man hitta här.