Mikael Larsson anställs som managementstrateg hos Svenskt Vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Mikael Larsson anställs som managementstrateg hos Svenskt Vatten

Mikael är civilekonom och har hittills främst arbetat inom energisektorn. Han har erfarenhet av att vara företagsledare (VD) i kommunalt bolag, men har även arbetat inom statliga bolag samt i kommunal förvaltning. Under en kortare tid har han även arbetat som konsult. Han har således en bakgrund som innebär kunskaper och förståelse för beslutsfattande liksom företagsledning, ekonomi, ledarskap och managementfrågor.

Mikael ser många likheter mellan energibranschen och VA-branschen. Båda är tekniktunga och lösningsfokuserade med likartade kulturer. En skillnad kan vara att elmarknaden blivit avreglerad vilket lett till att energibranschen behövt förnya både sitt kundtänkande och sin prissättning. En delvis ny affärslogik har blivit följden, en erfarenhet som Mikael tar med sig till VA-branschen.

Det som fått Mikael att byta bransch är hans allt mer växande intresse för långsiktiga hållbarhetsfrågor. Vatten är både en stor del av människors vardag och samtidigt en lyx. Vatten är en undervärderad tillgång, eller som Mikael formulerade det själv; vatten är viktigt på riktigt. Hos Svenskt Vatten kommer Mikaels arbetsuppgifter ge honom goda möjligheter att kombinera sin ledarerfarenhet och sina ekonomiska kunskaper med teknik och hållbarhetsfrågorna.

Mikael Larsson börjar på Svenskt Vatten den 15 augusti.