Mer meningslös byråkrati – redan anmälda avloppsreningsverk ska anmälas igen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Mer meningslös byråkrati – redan anmälda avloppsreningsverk ska anmälas igen

Det är följden av ett regeringsbeslut, vilket Naturvårdsverket nyligen informerat om. Avloppsvatten har plötsligt definierats som avfall. Effekten blir en dubbelreglering. Informationen kom först nu men anmälan ska vara gjord senast årsskiftet. Svenskt Vatten kommer omedelbart kontakta Miljödepartementet.

Eftersom det är straffbart att inte följa en anmälningsplikt rekommenderar vi Svenskt Vattens medlemmar att ni kontaktar miljönämnden och föreslår att ni gör en anmälan som blir så enkel som möjligt och att den därför enbart avser det anmälningspliktiga reningsverkets avfallshantering och kontrollen av denna. I övrigt hänvisar ni bara till tidigare gjord anmälan och kontroll om avloppsreningen som nämnden redan fått information om. Uppgifterna om avfallet bör kunna begränsa sig till slammet men kan även avse eventuellt lab-avfall, hushållsavfall från personalutrymmen eller annat avfall.

Har allt redan redovisats i tidigare anmälan så föreslår ni miljönämnden att ni bara hänvisar till denna. Med tanke på tidspressen fram till jul och nyår och följderna av att inte anmäla är det viktigare att en enkel anmälan kommer in som vid behov kan kompletteras än att ingen anmälan alls görs.

Naturvårdsverkets informationsbrev