Vattenförsörjning i medias blickfång - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenförsörjning i medias blickfång

En robust vattenförsörjning kan inte vänta. Det är budskapet som Svenskt Vatten förmedlar till kommande regering. Under den gångna helgen kommunicerades detta budskap via ett flertal medier. – Vi är bekymrade över den långsiktiga trenden och oförmågan att idag hantera de mer strukturella problemen, säger Pär Dalhielm, Svenskt Vattens VD i en intervju i SR P4 Extra.

I valrörelsen har den politiska diskussionen om klimat, vattenförsörjning och kommunalinfrastruktur varit nästan helt frånvarande. Under ett antal veckor har Svenskt Vatten arbetat med att få de politiska partierna mer engagerade i branschens centrala frågor genom att försöka öka massmedias intresse. I detta arbete har krävts förenkling trots att utmaningarna bäst kan beskrivas som komplexa. Vår argumentation har följt tre huvudspår och ser att den kommande regeringen behöver ge förslag till lösningar för:

Samordningen 
Eftersom vatten finns och behövs överallt påverkar och påverkas vattenfrågan av alla politikområden och skär över gränserna mellan departement, myndigheter och kommuner. Vattnet är därför först och främst en samhällsfråga, inte en miljöfråga, och behöver hanteras med fler perspektiv framför ögonen än miljön. Regeringen behöver se över hur vattenfrågorna kan hållas samman bättre och styras effektivare än idag, såväl inom Regeringskansliet som mellan staten och kommunerna.

Resursfördelningen
Vattenbrist kommer att bli vanligare i takt med klimatförändringarna. Detta kommer att skapa en konkurrenssituation mellan olika intressen, till exempel mellan jordbruk, skogsbruk, energi, industri, dricksvatten, friluftsliv och naturskydd. Här finns en risk för tydliga konflikter precis som i södra Europa. Sverige behöver därför en nationell vattenresursstrategi för vem ska få vatten, vid vilket tillfälle och hur mycket, i tider av brist. Strategin behöver också hantera fördelningen av ansvar och finansiering för att förebygga översvämningar i stad och landskap.

Infrastrukturen
Trots att vatten är en mänsklig rättighet har värdet av att ha rent vatten undervärderats under en lång tid. Runt om i landet kan Svenskt Vatten och våra medlemmar på ett mycket oroande sätt se ett ökat renovering- och investeringsbehov för våra ledningar och rör. Regeringen behöver se över hur kommunerna, tillsammans med staten, kan öka investeringstakten i Sveriges vattenförsörjning med ytterligare 7 miljarder kronor årligen. Utan dessa nödvändiga investeringar kommer infrastrukturen misslyckas med sin grunduppgift - att producera, transportera och rena vatten.

I helgen som gick blev det till sist några inslag i olika medier:

SVT Rapport

SR P4 Extra: Ca 13:03 in. 

Aftonbladet