Hoppa till huvudinnehåll

Managementkommitténs lokala perspektiv på EU-arbetet

Med avloppsdirektivet som kuliss och lokal påverkan av beslut på EU-nivå som fokusområde reste Managementkommittén i slutet av november till Bryssel. Utöver besök på Svenskt Vattens kontor stod föredrag av EurEau och gemensam workshop med svenska regioners Brysselkontor på agendan. Två av medlemmarna i kommittén som reste till den belgiska huvudstaden var Thomas Bergfeldt, VD på Kalmar Vatten, och Ulf Thysell, VD på NSVA. Gemensamt för deras beskrivningar av resan var det bestående intrycket av hur viktigt påverkansarbetet i Bryssel är.

– Vi fick verkligen se vikten av kontaktbyggande med representanter i EU-kommissionen, säger Ulf Thysell.

Svenskt Vattens managementkommitté genomförde en annorlunda sammankomst den 21–22 november då medlemmarna samlades i Bryssel. Syftet med resan var dels en ökad insyn i det lagstiftnings- och påverkansarbete som pågår inom EU, nätverkande med regionkontor och diskussion kring förslaget om det nya avloppsdirektivet. Avståndet mellan den egna verksamheten och de processer som pågår inom EU kan ibland kännas långt, men besluten som fattas i Bryssel har stora konsekvenser för det svenska VA-arbetet. Av den anledningen har Svenskt Vatten sedan ett drygt år sedan haft representation i Bryssel, något Thomas Bergfeldt lyfter som positivt.

– Det var en givande insikt att Svenskt Vatten arbetar proaktivt och har Anders Finnson på plats. Vi fick insikt i hur stor möjlighet man har att påverka trots att det är en stor apparat med stora frågor, säger han.

Insyn i EU-processer

De komplexa processerna inom EU försvårar insynen. Som åskådare är det lätt att gå vilse på vägen mot beslutsfattanden, särskilt när läktaren är placerad över hundra mil från skådeplatsen. Att få befinna sig på plats och se hur ett direktiv växer fram var därför högt värderat av kommittén.

– Min känsla är att vi tack vare besöket fick god insyn i avloppsdirektivet och dess process, konstaterar Ulf.

Insikterna kring EU-processernas förlopp och det faktum att den komplexa demokratiska apparaten fungerar var inte bara en källa för beundran, det väckte även tankar om hur påverkansarbete kan bedrivas i de olika skedena. En aktör som kan bli av stor vikt vid ett sådant arbete är den europeiska samarbetsorganisationen EurEau där Svenskt Vatten är aktiva medlemmar. Även deras verksamhet förtydligades för kommittémedlemmarna under besöket.

– Jag saknade djupare inblick i vad EurEau gör så det var högintressant att få den insynen och jag kände att fler nätverk öppnades upp som kan nyttjas för att påverka vår situation, berättar Thomas.

Europeiska beslut, lokala påföljder

Den gemensamma workshopen med svenska regioners representation i Bryssel gav upphov till reflektioner kring de stora lokala påföljder som EU-beslut medför. Trots att regionernas representanter arbetar med fler frågor kände Ulf Thysell att de verkligen fick gehör för de problemställningar som finns inom VA-branschen. En av de frågor som fick störst utrymme var den svenska regeringens passivitet i frågan om avloppsdirektivet och tillsammans med etablerandet av nya kontakter med Sveriges regioner kan ett nära samarbete bli direkt avgörande för både aktuell och framtida lokal problematik.

– Det här är kontakter som vi som bransch behöver gällande dels avloppsdirektivet, dels som ingång när andra frågor dyker upp, menar Ulf.