Livsmedelsverkets kommunenkät om PFAS i råvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll
Kranvatten och glas

Livsmedelsverkets kommunenkät om PFAS i råvatten

Livsmedelsverket har genomfört en kartläggning av PFAS-halterna av kommunernas råvatten och dricksvatten. Glädjande kan vi konstatera att ingen kommun överskrider dagens rekommenderade åtgärdsgräns på 90 nanogram per liter.

- Livsmedelsverkets kartläggning visar att flera kommuner inte genomfört regelbundna analyser av PFAS. Detta är något som kan och bör förbättras, säger Pär Dalhielm. Vi uppmanar alla våra medlemmar att säkerställa strukturerade metoder för analys.

- Vi kommer heller inte vika en tum i vår uppfattning om att förorenaren ska betala vid eventuellt behov av ytterligare rening. Svenskt Vattens bestämda uppfattning är att PFAS måste förbjudas så att substansen inte används framställning av nya produkter.

 Livsmedelsverkets kartläggning visar på att Sveriges VA-huvudmän har god kontroll och kvalité på sitt dricksvatten samtidigt som vi konstaterar att flera kommuner inte genomfört regelbundna analyser av PFAS.

 - Livsmedelsverket ser över gränsvärdena för PFAS i samband med införandet av det nya dricksvattendirektivet och vi har nära och bra dialog med myndigheten, säger Birger Wallsten.