Livsmedelsverket uppmanar till ökad vaksamhet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelsverket uppmanar till ökad vaksamhet

I ett brev till Svenskt Vatten uppmanar Livsmedelsverket till ökad vaksamhet för våra medlemmar och andra verksamma inom livsmedels- och dricksvattenområdet. Den bakomliggande orsaken till uppmaningen är det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde. Avvikelser från normalbilden rapporteras in till Säkerhetspolisen.

Aktörer inom livsmedels- och dricksvattenområdet bör vidta ökad vaksamhet, menar Livsmedelsverket i ett brev till Svenskt Vatten. Med anledning av det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde uppmanar Svenskt Vatten därför sina medlemmar att vara uppmärksamma på hot inom cybersäkerhet, leveransproblem, ekonomiska transaktioner eller påverkanskampanjer. För att stå bättre rustad för den föränderliga hotbilden ombeds våra medlemmar att tänka på följande: 

• Se över kritiska beroenden.

• Öka er egen flexibilitet, exempelvis genom att se över om det finns behov av utökad lagerhållning av kritiska varor

• Tänk ”just-in-case” istället för ”just-in-time”.

• Tänk på informationssäkerheten, vilken information som lämnas och till vem.

• Rapportera avvikelser från normalbilden så att Säkerhetspolisen kan få en helhetsbild.

Ökade kostnader på flera områden riskerar att påverka livsmedel- och dricksvattenförsörjningen. Störningar i leveranser kan orsaka leveransförseningar eller leda till produktionsförändringar. Svenskt Vatten har sedan tidigare rapporterat om en reell risk för brist på fällningskemikalier och fortsätter att följa händelseutvecklingen på området. 

Läs Livsmedelsverkets brev i sin helhet här