Leveransproblemen kan tillta - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Leveransproblemen kan tillta

Svenskt Vatten får fortlöpande information om att flera VA-verksamheter störs av ökande leveransförseningar och resursproblem för olika nödvändiga varor. När det gäller de uppmärksammade problemen med kloridbaserade fällningskemikalier råder just nu ingen brist men det finns fortfarande risk för brist om några månader.

Svenskt Vatten rekommenderar medlemmarna att förbereda sin verksamhet för en situation med brist på fällningskemikalier:

  • Kontrollera med länsstyrelsen hur dina anläggningar har klassats, klass 1-4 där klass 1 har högst prioritet.
  • Förbered för ökad tillsyn på anläggningar som riskerar att få mindre tilldelning av fällningskemikalier.
  • Genomför praktiska prov på avloppsreningsverk med minskad dosering av fällningskemikalier för att se var gränsen går för när reningen påverkas. På många, framför allt mindre anläggningar, är det troligt att doseringen går att minska utan att reningsresultatet påverkas. Det kan behövas tätare tillsyn för att justera dosen fällningskemikalier efter aktuella förhållanden. 

VA-tidskriften Cirkulation har nyligen uppmärksammat situationen i en artikel.

Mer om Svenskt Vattens kommunikation finns HÄR!