Läkemedelsverket utreder miljökriterium - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Läkemedelsverket utreder miljökriterium

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda om och i så fall hur ett miljörelaterat kriterium ska adderas till de kriterier som redan nu vägs samman vid ansökan om försäljning av receptfria läkemedel utanför öppenvårdsapotek. Syftet är att utreda om miljöskadlighet ska ligga till grund för bedömning om receptfria humanläkemedel bör säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek, i exempelvis i livsmedelsaffärer och bensinmackar.

Vad gäller den avgränsade fråga Läkemedelsverket fått i detta regeringsuppdrag och som Läkemedelsverket nu önskar synpunkter på anser Svenskt Vatten att det åtminstone är ett bra första steg att ett miljörelaterat kriterium adderas till de kriterier som redan nu vägs samman vid ansökan om försäljning av receptfria läkemedel utanför öppenvårdsapotek.

Svenskt Vattens generella ståndpunkt är att receptfria läkemedel som innehåller ämnen som Havs- och vattenmyndigheten beslutat att klassificera som tillhörande gruppen särskilda förorenande ämnen (SFÄ), som exempelvis diklofenak, är olämpliga att försälja receptfritt över huvudtaget.  Samma gäller framtida EU-klassificeringar av läkemedel som prioriterade kemiska ämnen.

Ett miljökriterium som adderas till de kriterier som redan nu vägs samman vid ansökan om försäljning av receptfria läkemedel utanför öppenvårdsapotek, bör utgå från samma kriterier som nämnts ovan, dvs de ämnen som Havs- och vattenmyndigheten beslutat eller beslutar att klassificera som tillhörande gruppen särskilda förorenande ämnen (SFÄ samt framtida EU-klassificeringar av läkemedel som prioriterade kemiska ämnen).

Läkemedel innehållande dessa ämnen medför olika typer av vattenmiljöproblem och det är helt nödvändigt att genom förebyggande arbete minimera konsekvenserna av att läkemedelsrester från miljöskadliga läkemedelsrester sprids i våra gemensamma vatten.

Miljöfarliga läkemedel bör inte säljas alls på andra försäljningsställen än apotek, eftersom man inte kan förvänta sig att kassapersonalen i livsmedelsbutik eller på bensinmacken upplyser om miljöfarlighet och alternativa val. Exempelvis utgör försäljningen av diklofenakgel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek 10% av den totala försäljningen av diklofenakgel i Sverige. Detta är problematiskt då ca 95% av mängden diklofenak i just diklofenakgel spolas ner i avloppet i samband med dusch och tvätt.

Diklofenak i vattenmiljöer har visat sig ligga ovanför eller riskera att hamna ovanför gränsvärdet i över 100 sjöar och vattendrag i Sverige, läs mer här i Svenskt Vattens rapport ReningsVärk.