Läkemedelsreningsarbete i föränderliga tider - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Läkemedelsreningsarbete i föränderliga tider

Under slutspurten inför förslagen till EU:s nya Avloppsdirektiv och Prioriterade ämnesdirektiv höll beställargruppen ett webbinarium på temat läkemedelsrening. Genom att spänna brett över ämnet lockades en stor deltagarskara som fick lyssna på allt ifrån drifterfarenheter till kartläggningar för kommande investeringar.

– Min bild är att det inte är myndigheterna som är längst fram när det gäller avancerad rening, sa Maximilian Lüdtke från Naturvårdsverket.

Idag presenterar EU-kommissionen sina förslag till två direktiv som kommer ha stor inverkan på det framtida arbetet med läkemedels rening – Avloppsdirektivet och Prioriterade ämnesdirektivet. Redan under gårdagen diskuterades direktiven och deras påverkan i det webbinarium som beställargruppen arrangerade under moderering av Klara Westling, expert inom avlopp och miljö på Svenskt Vatten. Maximilian Lüdtke från Naturvårdsverket inledde programmet och underströk det inflytande direktiven kommer att få för läkemedelsreningen. 

– De kommer att sätta någon form av rättslig backdrop för hur vi kommer att jobba vidare på det här området, sa han. 

Trots kommande förändringar i direktiv fortgår arbetet med läkemedelsrening. Under webbinariet presenterades drifterfarenheter från Linköping, samt en rad pågående projekt. Under 2022 beviljade Naturvårdsverket 12 nya förstudier, men i nuläget är det inte planerat för en ny utlysning under nästkommande år. Även ett antal bredare studier med syfte att kartlägga mängden läkemedel i reningsverkens upptagningsområden för framtida beslut om var det är lämpligast att vidta åtgärder och göra insatser presenterades under dagen. 

Slutrapport från beställargruppen kommer senare i år.