Kustbevakningen och Räddningstjänsten är viktiga kuggar i vår dricksvattenförsörjning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll
Råvatten

Kustbevakningen och Räddningstjänsten är viktiga kuggar i vår dricksvattenförsörjning

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 1 oktober skriver Johan Lindgren, förbundsordförande för Tull-kust, att Sveriges kust och dricksvattentäkter är under hot.

I artikeln framgår att Kustbevakningen saknar förutsättningar att klara av sitt samhällskritiska grunduppdrag. Det innebär att Sveriges kust, liksom våra stora dricksvattentäkter Vänern, Vättern och Mälaren är hotade. Läget är så pass akut att två pågående räddningsinsatser är en för mycket. Regeringen har kännedom om situationen, men verkar inte förstå allvaret.

Som ett exempel, en av Svenskt Vattens medlemmar är Norrvatten som via Mälaren producerar och distribuerar dricksvatten till 14 medlemskommuner i norra Storstockholm. Närmare 700 000 människor, flera stora sjukhus samt Arlanda flygplats är beroende av att Norrvatten garanterar hälsosamt dricksvatten och därmed möjliggör regionens utveckling.

För Norrvatten är betydelsen av att Kustbevakningen kan fullgöra sitt uppdrag sammanfattningsvis denna:

  • Norrvatten är helt beroende av att Kustbevakningen och Räddningstjänsten kan begränsa utsläpp vid händelse av olyckor för att skydda dricksvattentäkten.
  • Det har skett flera incidenter de senaste åren, där spridning av större utsläpp har förhindrats genom att Kustbevakningen och Räddningstjänsten har hunnit sätta in åtgärder.
  • Utsläpp från fartygsolyckor på Mälaren och andra händelsebaserade utsläpp är de största kortsiktiga riskerna i vattentäkten för dricksvattenproduktionen i Stockholm enligt en riskanalys Norrvatten och Stockholm Vatten och Avfall har låtit göra år 2018.
  • Larmkedjor är mycket viktiga för tidig varning i händelse av olyckor så att Norrvatten får en framförhållning i hantering av en förorening av dricksvattentäkten.
  • Norrvatten kan hantera ett utsläpp som påverkar vattentäkten kort tid, men det finns begränsningar i hur länge man kan rena bort stora utsläpp som har skett i vattentäkten.

-Havs- och vattenmyndigheten har under året kommit med en ny vägledning kring vattenskyddsområden där man trycker på vikten av riskbedömning. Det känns då inte bra att det kommer en varningssignal om resursbrist inom Kustbevakningen, att man inte har förmåga att klara två samtidiga händelser som kan påverka våra dricksvattentäkter, säger Svenskt Vattens dricksvattenexpert Birger Wallsten i en kommentar.