Kontrollstation behövs efter tre år - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kontrollstation behövs efter tre år

Förslagen från utredningen om hur EU:s nya dricksvattendirektiv ska införas från 1 januari 2023 har varit ute på remiss. Svenskt Vattens svar innehåller bland annat synpunkter på kravet på förnyelse- och underhållsplan och att ansvaret för riskhantering bör ligga på Länsstyrelserna och inte Vattenmyndigheterna – förutom behovet av en kontrollstation.

-        - Ytterligare ett praktiskt krav från oss är att våra medlemmar inte ska behöva rapportera samma saker till flera olika instanser, säger Mats Engdahl, dricksvattenexpert på Svenskt Vatten.

Läs mer om införandet, remissen och ta del av Svenskt Vattens hela svar och alla synpunkter HÄR.