Kontroll- och byggledarhandboken VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kontroll- och byggledarhandboken VA

VA-ledningar som läggs idag ska hålla en hög kvalitet för att kunna uppnå en lång livslängd. Det ställer krav på att beställarens byggledning görs systematiskt och med bra kvalitet. En ny handbok ska hjälpa till med det.

VA-ledningsprojekt är ofta komplexa både avseende kvalitet, miljö, arbetsmiljö, teknik, tid, resurser och ekonomi. Ska de VA-ledningar som läggs idag hålla den livslängd som Svenskt Vatten sätter som mål är det viktigt att ledningsmaterialet är av hög kvalitet, att materialet är rätt för omgivningen, att ledningarna läggs på rätt sätt och att systemen utformas med tanke på framtida drift och underhåll. För att hjälpa till att uppnå ovanstående mål har beställare, teknikkonsulter, entreprenörer och leverantörer i VA-branschen i Sverige gått samman och skrivit Kontroll- och byggledarhandboken VA. Handboken är resultatet av ett projekt finansierat av SBUF och Svenskt Vatten Utveckling, och en naturlig fortsättning på ett tidigare SVU-finansierat projekt där Projekthandboken VA togs fram (Mårtensson m.fl. 2019).

Kontroll- och byggledarhandboken VA är en praktisk handbok som främst vänder sig till beställarens byggledare för att kvalitetssäkra VA-ledningsprojekt i den allmänna VA-anläggningen, främst avseende teknisk kvalitet, men även avseende tid, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.

Målet med Kontroll- och byggledarhandboken VA är dels att hitta en lagom nivå för entreprenörens kontroll av tekniska kvalitetskrav i VA-ledningsprojekt så att man kontrollerar rätt saker för att uppnå Svenskt Vattens mål om hållbar nyanläggning. Dels att ta fram praktiska checklistor för olika typer av VA-ledningsprojekt som beställarens byggledare kan använda direkt. Och dels att öka samarbetet mellan beställare och entreprenör i utförandefasen genom aktiv byggledning från beställaren, oavsett entreprenadform.

De checklistor som finns med i handboken är nedladdningsbara i originalformat kostnadsfritt via Svenskt Vattens Vattenbokhandel. Här kan även handboken laddas ner kostnadsfritt i PDF-format. Tryckt bok säljs via Svensk Byggtjänst bokhandel.