Kompetensförsörjning under luppen i ny rapport - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kompetensförsörjning under luppen i ny rapport

Vilka yrkeskategorier är svårast att rekrytera, vilka uppfattas som mest kritiska för verksamheten och hur många skulle behövas på tre års sikt? I en ny rapport, ”VA-organisationernas kompetensbehov”, redovisas svaren på dessa frågor, baserat på resultat från en enkät till Svenskt Vattens medlemmar. I rapporten finns också svar på vilka hinder som finns för rekrytering, varför personal slutar och förslag på åtgärder för att underlätta rekrytering och kompetensförsörjning generellt.

Rapporten är författad av Sweco och presenterades under Vattenstämman i maj. I månadsskiftet augusti-september kommer nästa delrapport om VA-branschens kompetensförsörjning. Den utgår från omfattande SCB-statistik över ”VA-relevanta” yrken och utbildningar och innehåller bland annat jämförelser med andra branscher, till exempel lönenivåerna.

Har du frågor om rapporten eller enkäten, kontakta Dan Löfgren, dan.lofgren@svensktvatten.se.

Ladda hem den första delrapporten HÄR.