Kommunikationskonferensen 2022: ”Vi sitter alla i samma båt!” - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationskonferensen 2022: ”Vi sitter alla i samma båt!”

Under två fullspäckade dagar på Courtyard by Marriott gick årets kommunikationskonferens av stapeln. Med Rålambshovsparken som kuliss samlades drygt 80 kommunikatörer från runtom i landet för att reflektera, diskutera och inspirera kring kommunikation i en omvärld med allt dystrare tidningsrubriker. Det fysiska mötet med andra i liknande roller var tydlig och programmet genomsyrades av vikten av att samarbeta brett, öppet och tillitsfullt med våra gemensamma frågor. – Vi har olika förutsättningar, men samma behov i mycket, sa Sofia Barré, kommunikationschef på Svenskt Vatten.

Årets tema ”Det är bara vatten” bjöd på ett brett spektrum av ämnen – gemensamt för dem alla var att de gav grogrund för mellanmänsklig diskussion. Då konferensen utformats efter runda bords-principen där alla deltagare uppmuntrades att välja ett bord med nya bekantskaper hamnade samarbete och nya möten i fokus. Under dagarna gavs det gott om utrymme att dela med sig av sina erfarenheter och hitta gemensam mark med sina branschkollegor, och det visade sig snabbt att många delade utmaningar med varandra. Programmets första punkt var det aktiva projektet Hållbar vattenanvändning, ett projekt som korsar kommungränser och berör på lokalt, regionalt och nationellt plan, vilket underströk våra likheter och gemensamma mål ytterligare. 

Sandra Nordström, Sydvatten

Efter en workshop runt Plånboken, verktyg för kommunikation kring ökande VA-taxor, övergick eftermiddagens pass till att diskutera krishantering – ett hett efterfrågat ämne som berör alla som arbetar med kommunikation i en allt hårdare omvärld. Den omfattande IT-attacken mot Kalix kommun och det enträgna arbete som följde för att se till att kommuninvånarna inte drabbades väckte både eftertanke och känslor i rummet. Även Nyköpings Kommuns Annica Nilsson och Anna Nilheimer fanns på plats för att berätta om den stora vattenläcka de drabbades av under sommaren och vilka lärdomar de kunde dra av kommunikationsarbetet kring den krisen. Skillnaden mellan övning och skarpt läge gick som en röd tråd genom dessa båda föredrag och var även centralt för den paneldiskussion som avslutade tisdagens program. Vi kan lära av andras erfarenheter, men som Reine Sundqvist, kommunikationsansvarig på Kalix Kommun, sa: 

– En del saker går inte att förbereda sig på. 

Onsdagen gick i mångt och mycket i Dricksvattendirektivets tecken. Mats Engdahl, dricksvattenexpert på Svenskt Vatten, gav en grundlig genomgång av direktivet självt och konkreta verktyg för hur man som organisation kan arbeta med att efterleva det levererades av Maria Wallentin, kommunikatör på Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, och Anna-Lena Fomin, kund- och kommunikationschef på Vakin. Även förmiddagens kaffepaus dominerades av diskussioner kring direktivet och även om det för många kändes som en övermäktig fiende fanns det kraft att hämta ur den kollektiva utmaningen.

– Vi sitter alla i samma båt, sa Maria Wallentin och satte därmed ord på vad många kände. 

Slutligen avslutades dagarna med en inspirationsföreläsning om internkommunikation av Anna Almberg där hon tryckte på att våga storstäda och förenkla, särskilt i en tid som färgas av osäkerhet. Kärnvärden som öppenhet och tillit, och behovet av att använda kommunikation till dess huvudsyfte – att stärka relationer, lyftes fram och lämnade en känsla av att det är viktigare nu än någonsin. Med alla talare, nya möten och informella samtal över de gemensamma måltiderna lämnas vi på Svenskt Vatten med ett bestående intryck: den enorma kraft som finns att hämta i vår gemensamma kompetens och vetskapen om att vi alla står inför samma utmaningar, om än med olika förutsättningar.