Branschgemensamt sätt att kommunicera vattenbrist - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Branschgemensamt sätt att kommunicera vattenbrist

Våren 2018 drabbades Sverige av svår torka. För många VA-organisationer blev det första gången budskapet om att spara på vatten behövde kommuniceras ut till allmänheten. Nu är ett nytt nationellt koncept på väg att tas fram där vi som bransch kan kommunicera enhetligt.

Vi har gott om vatten i Sverige. Ändå får allt fler kommuner problem med vattenbrist eller når maxkapacitet för vattenverken och ledningsnätet när invånarna vattnar gräsmattor och fyller pooler varma dagar.

Torkan 2018 blev startskottet för ett samarbete mellan fyra stora va-organisationer: Kretslopp och vatten i Göteborg, Norrvatten, Stockholm Vatten och Avfall och Sydvatten.

- Det blev tydligt att vi behöver kommunicera kring vatten på ett annat sätt än vi tidigare gjort i Sverige, säger Agneta Jönsson, kund- och kommunikationschef på Stockholm Vatten och Avfall.

Organisationerna arbetade fram en strategi för hur vi gemensamt kan kommunicera hållbar vattenanvändning. Bilden av en pyramid illustrerar tre olika nivåer på kommunikationen: hållbar vattenanvändning, spara på vatten och bevattningsförbud.

Nu har fler va-aktörer gått in i samarbetet, där även Svenskt Vatten finns med, och en byrå har fått uppdraget att ta fram ett koncept för kommunikation för att stötta de tre nivåerna i pyramiden.

- Frågan är av en mycket strategisk karaktär, där vi ser ett paradigmskifte av hur vi kommer att se på vår resurs – vatten. Att spara på vatten och att använda vattnet hållbart har en tydlig koppling till Agenda 2030-målen och det är en av våra absolut viktigaste framtidsfrågor.

Ambitionen är att vi ska ha en strategi framåt för kommunikationen, samt att ett gemensamt material ska finnas framme under våren där du som va-organisation har möjlighet att använda materialet och anpassa för att vara avsändare. Vill du veta mer får du gärna höra av dig till arbetsgruppen.

Arbetsgruppen