Kommunal är Sveriges första kranmärkta fackförbund - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kommunal är Sveriges första kranmärkta fackförbund

I samband med Världsvattendagen den 22 mars kranmärker branschorganisationen Svenskt Vatten fackförbundet Kommunals förbundskontor. Kommunal, med en halv miljon medlemmar som arbetar inom välfärden, blir därmed också det första kranmärkta fackförbundet i Sverige.

Hållbarhetsmärkningen kranmärkt syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och endast använder kranvatten. Sveriges kranvattenkvalitet tillhör de bästa i världen, ändå dricker svenskarna mer flaskvatten i dag än för nio år sedan, visar statistik från Sveriges Bryggerier (204,7 miljoner 2009 jämfört med 234,2 miljoner liter år 2016. Detta ger koldioxidutsläpp*som motsvarar om man kör en bil 5000 varv runt jorden). Flaskvatten ger upphov till minst 300 gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten, och buteljerat vatten beräknas även vara 250 gånger dyrare per liter jämfört med vatten från kranen. För att få fler att välja kranvatten framför flaskvattnet sprids kranmärkt nu till fler branscher.

- Det är väldigt roligt att kranmärkt har blivit så stort. Sedan lanseringen för ett år sedan har företag med skiftande branschtillhörigheter, kommuner, länsstyrelser och nu även ett stort fackförbund som Kommunal kranmärkt sig. Det är ett enkelt sätt att både värna om miljön, minska onödiga transporter och förbättra arbetsmiljön, säger Johan Persson, styrelseordförande för Svenskt Vatten.

Kommunal kranmärker sitt förbundskontor.

- I Sverige har vi uppbyggda system för att rena och transportera vatten. De sköts till stor del av medlemmar i Kommunal. Genom kranmärkt tar vi ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Kranmärkningen togs först fram av Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten och användes för att kranmärka lokala event, som till exempel Kulturkalaset i Göteborg.

*Källa: Se aktuell graf hos Sveriges bryggerier och källdata för denna graf

Foto: Kommunals ordförande Tobias Baudin och Svenskt Vattens kommunikationschef Dan Löfgren.

Vad är Kranmärkt?

  • Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten.
  • Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.
  • Kranmärkt togs först fram lokalt av Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten och lanserades som en nationell hållbarhetsmärkning av branschorganisationen Svenskt Vatten i och med Världsvattendagen den 22 mars 2017.
  • Genom kranmärkningen tar verksamheter ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.
  • Exempel på organisationer som har kranmärkt hela eller delar av sin verksamhet: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Länsstyrelsen i Skåne, Finansinspektionen, Svenska Institutet, Energimyndigheten, CSN, Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten, Alingsås kommun, Götene kommun, Luleå kommun, Kristinehamns kommun och Strömstads kommun, Trollhättan Energi, EM i Ridsport 2017, Göteborgs Kulturkalas, Umeå Smakfestival samt många privata företag.
  • Verksamheter som uppfyller kraven för Kranmärkt kan ansöka om märkningen på www.kranmarkt.se

Källor utsläpp och kostnader förknippade med flaskvatten

  • Att producera och leverera en liter flaskvatten drar minst 300 gånger mer än energi än att tappa upp en liter vatten från kranen.
  • Att producera och leverera en liter flaskvatten släpper ut minst 300 gånger mer av växthusgasen koldioxid än att tappa upp en liter vatten från kranen.
  • Att köpa en liter vatten på flaska kostar minst 250 gånger så mycket som du betalar för att fylla på din flaska direkt från kranen