Kommentar till information från kemikalieproducent - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar till information från kemikalieproducent

Ett av de företag som producerar kloridbaserade fällningskemikalier har gjort ett förtydligande uttalande beträffande den aktuella försörjningssituationen i Sverige.

Företaget påpekar att det idag inte föreligger någon brist på kemikalier för vattenrening samtidigt som det också är viktigt att det inte sker någon typ av hamstring av dessa produkter. Alla måste följa sitt normala beställningsmönster för att inte skapa obalans i tillgång och efterfrågan.

Företaget meddelar vidare att de arbetar med att få fram alternativa källor för råmaterial om så skulle vara nödvändigt.

Som bakgrunden till situationen anges händelser till följd av det ryska kriget mot Ukraina och de sanktioner som Europeiska unionen infört mot Ryssland och Belarus. Sanktionerna har försämrat företagets förmåga att få leverans av en viktig råvara och kan på lång sikt ha en inverkan på förmågan att leverera överenskomna kvantiteter av överenskomna kvaliteter inom överenskomna tidsplaner.

Svenskt Vatten har tidigare påtalat osäkerheter i försörjningssituationen av kloridbaserade fällningskemikalier och rekommenderat förberedande åtgärder.  Det är därför bra att ta del av den vägledning som utarbetats av Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Svenskt Vatten, och som också nämns i informationen från kemikalieproducenten.

I förra veckan publicerade Cirkulation en artikel som också belyser förberedelserna kring försörjningssituationen av fällningskemikalier.