Klimatneutral VA i teve - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Klimatneutral VA i teve

Det direktsända studiosamtalet 28 oktober i Svenskt Vatten Television handlade om Klimatneutral VA-bransch 2030. Målet är att den totala gemensamma klimatpåverkan från VA-organisationernas anläggningar ska vara netto-noll till 2030.

Svenskt Vattens projektledare Lovisa Gelotte berättade om den branschgemensamma metodiken för att beräkna, redovisa och följa upp det klimatavtryck som uppkommer till följd av driften av VA-anläggningar.

Du kan läsa mer om Svenskt Vattens initiativ och göra en icke bindande intresseanmälan HÄR

I arbetet med revisionen av avloppsvattendirektivet har även EU-kommissionen föreslagit klimatneutralitet. För avloppsreningsverk med mer än 100 000 personekvivalenter till år 2035 och för branschen i sin helhet till 2040.

Du kan även se sändningen här

Medverkade gjorde också Lena Blom, adjungerad professor på Chalmers och strateg på Kretslopp och Vatten i Göteborg samt Andreas Thunberg, vd på Käppalaförbundet. 

Ovan från vänster Dan Löfgren, Lovisa Gelotte, Lena Blom och Andreas Thunberg.

Det tidigare avsnittet av Svenskt Vatten Television, om påverkansarbete i EU, kan du se HÄR.