Hoppa till huvudinnehåll

Kenneth Johansson har gått bort

Kenneth Johansson, tidigare VA-chef i Karlskrona, har hastigt lämnat oss efter en kort tids sjukdom.

Kenneth var djupt engagerad i att lyfta VA-Sveriges kompetens inom framför allt området Rörnät och klimat (RÖK) och under flera år drivande i Svenskt Vattens Rörnätskommitté. Han såg tydligt behovet av att med Svenskt Vattens publikationer höja kvaliteten på våra svenska VA-system. När det saknades en publikation om långsiktigt hållbart anläggande av plaströr, tog han själv på sig projektledarskapet. 2009 publicerades Svenskt Vatten P98 ”Plaströr för allmänna VA-ledningar”.

- Kenneths gärning visar hur stor betydelse ”medlemskraften” har för utvecklingen mot en mer hållbar VA-försörjning, säger Magnus Bäckström rörnätsexpert Svenskt Vatten.

Kenneth var mycket bred i sin VA-kompetens. Han var också övertygad om att vi måste hämta inspiration och kunskap från andra länder för att omsätta detta i Sveriges VA-verksamhet.

Kenneth Johansson

Den första studieresan 2010 gick till Prag där vi träffade kollegor för att se hur de skyddar Prag från Moldaus ibland kraftigt stigande vattennivåer.  Det blev många studieresor där vi fick öppna våra sinnen för klimatanpassning, förnyelseplanering och materialval. Kenneth var också en av initiativtagarna till den årliga RÖK-konferensen som blivit en stor mötesplats för VA-Sverige.  

- Det var ett mycket tungt besked vi fått om Kenneths alltför tidiga bortgång. Hans engagemang och omtanke gjorde att han blev mycket mer än en kollega utan även en vän, säger Hans Bäckman senior expert hos Svenskt Vatten.

- Kenneth har varit en mycket god förebild för hur vi skall ta vara på varandra och hur vi tillsammans ska lösa VA-verksamhetens framtida utmaningar. Kenneth lämnar ett stort tomrum efter sig och våra tankar går till Kenneths nära och kära, avslutar Hans Bäckman.