KD förordar statligt stöd till VA-sektorn - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

KD förordar statligt stöd till VA-sektorn

Till det nyss avslutade rikstinget hade partidistriktet i Norrland tagit som sin en motion från Håkan Kero i Pajala. Partistyrelsen lämnade ett ambitiöst yttrande, med en hel del referenser till Svenskt Vattens investeringsrapporter, och yrkade bifall.

KD:s riksting antog den första att-satsen som lyder: ”att ge partistyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att statligt finansiera eller delfinansiera renovering av kommunala vatten och avloppssystem.”

- Första gången som partiet går i denna riktning vad jag vet och jag är glad för att frågan nu ligger på partistyrelsens bord, säger Irene Oskarsson, delegat på Rikstinget och styrelseledamot i Svenskt Vatten.

Man kan särskilt notera att partistyrelsen ser utmaningar utöver att vidmakthålla nuvarande infrastruktur utan också om att möta nya krav som följer av klimatförändringar och högre ambition att hantera läkemedelsrester respektive slamhantering. Att överväga statligt stöd inom detta område kan därför vara ett alternativ att väga in i helheten när statens engagemang för kommunsektorn ska vägas ihop, skriver partistyrelsen.