Kallvattenmätare i varje enskild lägenhet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kallvattenmätare i varje enskild lägenhet

EU:s taxonomi kan komma att påverka många områden av betydelse för VA-huvudmännen. Ett av förslagen från EU-kommissionens rådgivande organ, att kräva installation av individuella kallvattenmätare i alla lägenheter, vänder sig Svenskt Vatten starkt emot.

- Mätning av kallvatten i varje enskild lägenhet, om ett sådant krav alls är hållbart, ska ställas på fastighetsägaren och inte på VA-huvudmannen, säger Anders Finnson, senior miljöexpert på Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten har lämnat sina förslag i form av remissyttranden både till det svenska finansdepartementet, Eureau och direkt till EU-kommissionen. Kommissionens slutliga förslag för de fyra återstående målen kommer under sommaren och under hösten 2022 ska dessa sedan behandlas av ministerråd och parlament.

Läs mer om det aktuella läget för taxonomin när det gäller VA HÄR.