Internationella VA-samarbeten uppmärksammas på webbinarium - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Internationella VA-samarbeten uppmärksammas på webbinarium

VA-sektorns viktiga roll i globala vatten-, sanitet- och hygienfrågor diskuteras under ett webbinarium den 18 november som Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten, modererar. Medverkande på webbinariet är Vakin, som sedan den 1 juli i år deltagit i ett partnerskapsprogram med WaterAid. Genom programmet har flera medarbetare fått chansen att delta i arbetet med hållbar vatten-, avlopps- och avfallshantering på plats i Nepal.

– Det är fantastisk möjlighet till kompetensutveckling i en helt unik miljö långt från de vardagliga utmaningarna. Det handlar lika mycket om att lära som att lära ut, säger Anna-Lena Fomin, kund- och kommunikationschef på Vakin.

Investeringarna i rent vatten och sanitet behöver fyrdubblas. Utan snabbt agerande kommer flera av de globala målen inte att nås på decennier – behovet av ökade investeringar är alltså akut. I november anordnar WaterAid ett webbinarium där svenska VA-organisationer delar med sig av sina erfarenheter av global samverkan. En av de deltagande organisationerna är Vakin som har flerårig erfarenhet av internationella projekt kring hållbar utveckling, exempelvis i Kenya och Kina. Matthias Grimm, projektledare, och Elin Bäckman, kommunikatör, från Vakin deltar i webbinariet och kommer att prata om sina erfarenheter av programmet med WaterAid och erfarenheterna från Godawari i Nepal. 

Läs mer om webbinariet här.