Ingen brist på fällningskemikalier för närvarande - Så här ska VA-organisationerna förbereda sig - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ingen brist på fällningskemikalier för närvarande - Så här ska VA-organisationerna förbereda sig

Under senare tid har risken för en eventuell brist på kloridbaserade fällningskemikalier uppmärksammats. Vi har nu formulerat ett planeringsmål som är Svenskt Vattens bedömning och rekommendation till VA-huvudmännen baserat på rådande information.

Mot denna bakgrund har Svenskt Vatten reviderat informationen som vi anser att samtliga medlemmar behöver ta del av. Informationen har även kompletterats med information om de olika regeringsuppdrag som lagts ut till olika myndigheter.

Läs mer!