Inga EU-böter - Sverige både fälls och frias - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Inga EU-böter - Sverige både fälls och frias

EU:s Generaladvokat föreslår att inga böter ska dömas ut för Sverige, men Sverige ska fällas för överträdelser i Lycksele, Pajala och Malå – advokaten avvisar Sveriges användning av kallt-klimat-undantaget. Kommissionen och Sverige föreslås ska dela på rättegångskostnaderna.

Sverige föreslås ska frias avseende påstådda överträdelser av BOD-krav och kontrollregler i Mockfjärd, Robertsfors, Tönndalen och Töreboda. Åtgärder är gjorda.

När det gäller den kostsamma frågan om hur kväveretention ut till havet ska verifieras föreslår Generaladvokaten att Sverige inte fälls, i alla fall den här gången, för det är inte säkert att frågan är avgjord. Kvävereduktion av utsläpp från Borås, Skoghall, Habo och Töreboda var bedömda. Åtgärder är vidtagna och när det gäller t.ex. Habo anklagas EU-kommissionen för att ha varit för oprecis om vad den begärt för data från Sverige och för att inte tillräckligt ha granskat den data Sverige lämnat som Sverige anser verifierar metoden. Domstolen föreslås inte heller fria Sverige från överträdelse, det är ju fortfarande inte är klarlagt om Sverige lyckats verifiera kväveretentionens storlek ut till havet. Då går det heller inte slå fast om kraven följs.

Sverige föreslås ska få kritik för att inte ha lojalt samarbetat med EU-kommissionen på det sätt som EU-fördraget kräver.

Svenskt Vatten anser att regeringen ska svara på skrivelsen från bland andra Svenskt Vatten, med begäran om finansiellt  stöd från staten till de tre orterna Lycksele, Pajala och Malå. Statens regler har orsakat dem merkostnader som de kunnat undvika om reglerna varit rätt från början.

- Detta visar hur viktigt det är att Sveriges regering agerar tidigt för att påverka Avloppdirektivets revidering, säger Pär Dalhielm, VD hos Svenskt Vatten.

Läs Generaladvokatens förslag

Mer bakgrund