Uppdaterad information angående Corona/covid-19 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Uppdaterad information angående Corona/covid-19

Vi uppdaterar löpande hemsidan med information som vi fått verifierad från ansvarig myndighet.

Dricksvattenförsörjningen är trygg 

– Det finns inga risker för kemikalietillgången till dricksvattenförsörjningen, det säger Pär Dalhielm, vd för branschorganisationen Svenskt Vatten till Cirkulation. Läs hela artikeln

Budskap till våra medlemmar gällande inköp av kemikalier 

  • Det finns idag inga leverans- eller produktionsproblem gällande kemikalier. 
  • Undvik hamstring av kemikalier.
  • Viktigt att VA-organisationerna bibehålla ordinarie ”köpbeteende” för att undvika störningar i logistikkedjor hos producenter, leverantörer och distributörer.

Svenskt Vatten och Livsmedelsverket bevakar utvecklingen och rapporterar regelbundet den nationella lägesbilden avseende dricksvattenförsörjningen i Sverige till MSB och till regeringen. Denna information har gått ut till leverantörer av kemikalier och till Varim (pdf).  

Dricksvattenhantering under Coronapandemin 

Svenskt Vattens dricksvattenexpert har sammanställt information till våra medlemmar gällande hantering av dricksvattenfrågor under pandemin. Läs vidare

Coronavirus – ingen särskild risk för VA-personal 

Av Folkhälsomyndighetens information framgår att spridning av Coronavirus i huvudsak tros ske genom kontaktsmitta eller via luften från hostningar och nysningar. Det har gått att påvisa nukleinsyra i form av RNA från virus i avloppsvatten, men det finns för närvarande inga bevis för att covid-19-viruset överlever i dricksvatten eller avloppsvatten. Det är ingen smittväg. Läs vidare

Om våra utbildningar

Vi ser över planerade utbildningar i närtid och kontaktar deltagare med information som gäller för respektive utbildning. Vill du boka av gäller avbokningsvillkoren som vanligt.  Du hittar vår bokningspolicy här.  

Vi tittar nu på möjligheter att leverera utbildningar digitalt. Nu har du möjlighet att delta på:

  • Systematiskt Säkerhetsarbete – online 14-15 maj + 2-3 juni. Lär mer här.
  • Lagen om allmänna vattentjänster – online 26-27 maj. Lär mer här.

Vi återkommer med mer information löpande via vår hemsida.

Du kan även se filmen här.

Se Vattenstämman i efterhand 

Vi tvingades ställa in Vattenstämman i Kalmar. Läs vidare och se en videokommentar från Svenskt Vattens vd.

Istället erbjöd vi ett webinar onsdagen den 13 maj på förmiddagen med valda delar ur programmet med inbjudna talare och paneldiskussioner. Läs vidare

Det finns nu möjlighet, mot en avgift, att ta del av Vattenstämman i efterhand. Läs vidare

Om RÖK under 2020 och 2021

Vi arrangerade ett webinar på temat Rörnät & Klimat 28 april 2020, nu planerar vi för Rörnät & Klimat 16-17 mars 2021 på Stockholm Waterfront Congress Centre. Läs vidare om RÖK 2020 som blev inställt.Du kan även se filmen här

Almedalsveckan 2020 ställs in

I veckan meddelade ansvariga för Almedalen att årets politikervecka ställs in på grund av COVID19. Svenskt Vatten skulle ha genomfört Vattenforum under Almedalen, vilket nu ställs in. Vid frågor gällande Almedalen kontakta Sofia Larsson.

Kontinuitetshantering

Inom den kommunala verksamheten finns en rad samhällskritiska verksamheter, så även delar av VA-organisationens uppdrag. 

Svenskt vatten rekommenderar sina medlemmar att följa myndigheternas riktlinjer. Vi rekommenderar särskilt att man ser över sin kontinuitetsplanering enligt gällande vägledning. Vägledning och riktlinjer för detta ges av Myndigheten för Samhällsskydd.

Mer information från externa källor 

Sobona har råd till dig som arbetsgivare kring coronaviruset

SKR har information för kommuner och regioner med anledning av sjukdomen covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset 

WHO skriver i en rapport att COVID-19 överlever varken i dricksvatten eller i avloppsvatten

Tips på VA-forum på LinkedIn

Vi vill tipsa om gruppen Svenska VA-branschen på LinkedIn. När du är inne på LinkedIn, sök efter Svenska VA-branschen och ansök om medlemskap. I det forumet kan du få svar på frågor och besvara andra organisationers frågor.

Läs även 

Inga bevis för överlevnaden av COVID-19-viruset i dricksvatten eller avloppsvatten 

I en rapport från WHO och Unicef, 3 mars 2020, "Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19" framgår att det för närvarande inte finns några bevis för att COVID-19 viruset överlever i dricksvatten eller avloppsvatten. Nedan finner du en översättning av de viktigaste av rapportens budskap.