Hur ska Sverige nå ett giftfritt samhälle? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hur ska Sverige nå ett giftfritt samhälle?

I Almedalen den 28 juni, Visby, arrangerade Svenskt Vatten ett seminarium med titeln: Hur ska Sverige nå ett giftfritt samhälle?

Att göra Sverige giftfritt är komplext och en del av verktygslådan handlar om att tillämpa principen om att förorenaren ska betala för sina föroreningar. Det nya avloppsdirektivet pekar ut vissa mikroföroreningar i vatten som angelägna. I direktivet föreskrivs att kostnaden för den avancerade reningen av mikroföroreningarna ska läggas på läkemedels- och kosmetikaindustrin. Dessa sektorer bär ett stort ansvar men inte hela ansvaret för de utpekade ämnena. 

I kort sammandrag innebär det nya avloppsdirektivet i denna del att förorenarna ska stå för   minst 80 procent av investerings- och driftskostnaderna för den avancerade rening som krävs för vissa mikroförereningar. Kravet gäller i första hand alla reningsverk med över 150 000 pe och för dem mellan 150 000 – 10 000 pe  ska en riskbedömning avseende recipienten göras. Är recipienten känslig, kan avancerad rening krävas även för mindre verk. 

- Det är komplext att identifiera rätt aktör för att stå för reningskostnaden, menade Bengt Mattson, Sakkunnig policy, Lif – de forskande läkemedelsföretagen. Kedjan av aktörer som ligger bakom att ett läkemedel används av patienten är lång och det är inte säkert att kostnaden för den extra reningen hamnar på den som verkligen kan göra något åt saken. 

Övriga i panelen var Emma Nohrén (MP), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, Peter Jansson, Scientific Officer, KoHF - Kosmetik- och hygienföretagen och Anders Finnson, expert avlopp och miljö, Svenskt Vatten. 

- Kosmetikatillverkarna håller på att titta på alternativ som bryts ner snabbare, sade Peter Jansson. 

Även läkemedelsindustrin arbetar med alternativ som har snabbare nedbrytning men dessa produkter kräver ibland kyla vid transport och förvaring. Producentansvar finns redan på andra områden och för andra produkter. Exempel på sådana är förpackningar, däck och lysrör. 

- Producentansvar är här för att stanna och det är till exempel angeläget att på sikt även inkludera textilier som släpper mikroföroreningar till vatten, avslutade Emma Nohrén.  

Bakgrund

Det reviderade avloppsdirektivet förhandlades färdigt i våras och ett slutligt beslut väntas under hösten 2024. Det nya producentansvaret är en av anledningarna till att Svenskt Vatten anser att regeringen bör tillsätta en statlig oberoende utredare för att ta fram förslag på hur direktivet ska genomföras i svensk rätt.