Hur ser det ut på EU-fronten? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hur ser det ut på EU-fronten?

Just nu pågår sammansättandet av en ny EU-kommission och diskussionerna i media handlar väldigt mycket om de föreslagna svenska och grekiska kommissionärernas uppdrag.

För oss verksamma i den svenska VA-branschen är det helt andra frågor som orsakar huvudbry. I filmklippet nedan samtalar vi om några av dessa frågor, om både avloppsdirektivet och ramdirektivet för vatten. Det är ju ganska intressant att en miss som Sverige gjorde vid våra anslutningsförhandlingar 1994 fortfarande skapar problem, Sverige begärde inget nationellt undantag för biologisk rening i kallt klimat. 

Det undantag som gäller i dagens avloppsdirektiv är anpassat för länderna i Alperna. När ramdirektivet förhandlades strax innan milleniumskiftet tog ingen förhandlare hänsyn till att Sveriges reningsverk redan uppfyllde avloppsdirektivet med råge, vilket gör att en del reningsverk riskerar bli förbjudna för att befolkningen ökar. Vi pratar även om hur Svenskt Vatten arbetar för att påverka, hur staten skött sig och om hur viktigt det är att ha ett aktivt förhållningssätt gentemot EU för att undvika att gå på framtida ”minor”.