Hela VA-världen samlad i Köpenhamn för IWA World Water Congress & Exhibition - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hela VA-världen samlad i Köpenhamn för IWA World Water Congress & Exhibition

Efter ett extra år av väntan gick World Water Congress & Exhibition till sist av stapeln i Köpenhamn under förra veckan. Kongressen, som samlar den globala VA-sektorn, hade i år temat Water for smart liveable cities. Programmet med flera parallella innehållsspår bjöd på många höjdpunkter, men i centrum stod mötet med andra verksamma inom branschen med extra tyngdpunkt på det nordiska samarbetet.

Det bjöds på tillfällen till utblick och vidgade vyer när världens största VA-kongress och mässa arrangerades i Köpenhamn. Med fokus på frågor för vattenkloka städer hamnade branschens centrala utmaningar ofta i blickfånget, oavsett om det gällde bekanta eller obekanta utmaningar ur ett svenskt perspektiv. Det bestående intrycket för de tillresta från Svenskt Vatten blev möjligheten till nya intryck och bekantskaper på en global skala. 

–  Kärnan är att vi som jobbar i samma frågor får träffas och bilda nya nätverk, säger Klara Westling, expert inom avlopp och miljö på Svenskt Vatten. 

Av tradition brukar kongressens innehåll präglas av frågor knutna till den arrangerande regionen. Både sakfrågornas relevans och den geografiska närheten bidrog till att den svenska VA-branschen var välrepresenterad på kongressen. Detta märktes inte minst på att det var hela 22 utställare i den svenska paviljongen. Uppslutningen gjorde att utställningsutrymmet, med sin strategiska placering vid den nordiska paviljongen, blev ett naturligt nav för diskussion och nätverkande och även att samarbetet med våra grannländer hamnade i fokus. Bland annat lanserades den gemensamma rapporten Towards a Nordic Climate Neutral Water Sector på mässan och i paviljongerna hölls ett flertal seminarier, workshops och paneldiskussioner där både likheter och skillnader blev tydliga. Svenskt Vatten deltog aktivt i programmet, bland annat i en gemensamt arrangerad nordisk workshop kring samarbete mellan vattenverk och myndigheter vid krisartade händelser. 

– Det visade sig att vår VAKA-funktion är ganska unik, säger Birger Wallsten, dricksvattenexpert på Svenskt Vatten. 

För den som är nyfiken på hur den nordiska samverkan fortskrider kan datumen 5–7 september 2023 markeras i kalendern. Då anordnas NORDIWA i Göteborg, och planeringen är redan i full gång. Information och program uppdateras löpande på nordiwa.org