HBI 2021 öppnar 23 augusti! - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

HBI 2021 öppnar 23 augusti!

Svenskt Vattens undersökning Hållbarhetsindex får allt större spridning och används i många VA-organisationer i det interna strategiska arbetet och uppföljningen av VA-verksamheten. Nästan 200 kommuner deltog i förra undersökningen vilket gör att HBI är den bästa värdemätaren på hållbarhet inom VA.

Vi vill gärna uppmuntra fler mindre och medelstora kommuner att gå med, för att kunna stödja planering och beslut som krävs för att klara framtidsutmaningarna.

Som vanligt finputsar vi VASS och HBI-undersökningen varje år och ser över stödfiler och tydliggör frågor och svarsalternativ – men det är i grunden samma frågor och samma färger röd, gul, grön. Mycket av underlaget hämtas automatiskt från andra VASS-undersökningar.

I år har vi lagt med 3 st extrafrågor (utan värdering) på det högaktuella temat hur VA följer upp sitt klimatavtryck. Själva undersökningen och tidigare VASS-statistik hittar du i VASS-portalen från och med 23 augusti.

Uppdaterad manual och stödfiler för HBI finns också på Svenskt Vattens hemsida.

HBI 2021 pågår under perioden 23 augusti – 24 september.

Har du frågor om VASS och HBI, mejla vass@svensktvatten.se