Hållbarhetsindex 2018 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsindex 2018

Årets hållbarhetsindexundersökning öppnar den 10 september och är öppen till den 9 november.

Verktyget är efter fyra år beprövat och har blivit en allmänt accepterad måttstock på VA-verksamhetens hållbarhet. Under åren som hållbarhetsindex genomförts har antalet deltagande kommuner stadigt ökat för varje år, från 97 stycken 2014 till 152 stycken 2017.

Alla kommuner kan delta genom att logga in i vass. Där finns all information som behövs för att genomföra undersökningen. Nedan finns även en rapport som beskriver verktyget mer utförligt.

Svenskt Vatten anser att alla kommuner bör göra hållbarhetsindex

Du som är VA-chef får ett verktyg för att prioritera och följa upp de förbättringsåtgärder som krävs. Det hjälper dig att styra verksamheten och redovisa resultat för nämnd eller styrelse.

Du som är politiker i nämnd eller styrelse är som beslutsfattare ytterst ansvarig för verksamhetens långsiktiga hållbarhet. Görs tillräckliga åtgärder? Prioriteras rätt saker? Kommer kommunen kunna säkra vatten- och avloppstjänster även på sikt? Hållbarhetsindex ger dig en överblick som inte kräver teknisk specialkunskap och du får ett verktyg för att följa upp effekten av de beslut ni fattar.