Hoppa till huvudinnehåll

Grupp ska underlätta rening av läkemedel och mikroplaster

Ur Vattenmagasinet nr 2 2018. Erik Wall, chef för Käppalaförbundets process- och utvecklingsenhet, har utsetts att leda sekretariatet på Svenskt Vattens nya beställargrupp. Syftet med gruppen är att försöka hitta sätt som underlättar införandet av läkemedelsrening och rening av andra föroreningar. Det kan exempelvis vara att enas om metoder, tekniska krav och kriterier vid upphandling.

Gruppen består av Svenskt Vattens medlemmar som har planer på att införa avancerad avloppsrening av läkemedelsrester och/eller arbetar aktivt med att avskilja mikroplaster. Intresserade organisationer får anmäla sitt intresse och målet är att gruppen ska bestå av cirka 25 personer. Beställargruppens arbete finansieras av Naturvårdsverket.

– Vi kräver ingen spetskompetens i reningstekniker hos medlemmarna i beställargruppen. Det som efterfrågas är snarare att man har kompetens när det gäller att utforma krav, utvärderingskriterier och inom upphandling.

För Käppalaförbundet var det självklart att engagera sig i arbetet och sätta av resurser. Erik Wall kommer att arbeta cirka 20 procent med att leda och organisera arbetet. Något han ser fram mot som en spännande utmaning.

– Tanken är givetvis att den kompetens vi bygger upp ska kunna spridas till andra medlemmar i Svenskt Vatten och komma fler till godo, avslutar Erik Wall.

Gruppens arbete

  • Bidra till en kostnadseffektiv introduktion av tekniker för avancerad rening av läkemedelsrester och andra föroreningar.
  • Bidra till att bygga upp kunskap om var i dagens avloppsreningsverk som mikroplaster avskiljs och hur utsläpp av mikroplaster från avloppsvatten kan begränsas, samtidigt som mängden avskilda mikroplaster i slam kan minimeras på kostnadseffektiva sätt.
  • Bidra till att metoder, resultat och erfarenheter sprids och kan tillämpas vid upphandlingar, drift och skötsel i de svenska avloppsreningsverk som har behov av detta.


Texten är hämtad från 
Vattenmagasinet  nr 2-2018.