Globalt ramavtal efter COP15 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Globalt ramavtal efter COP15

Resultatet av FN:s artskyddsmöte COP15 i Kanada blev ett globalt ramavtal. I avtalet förbinder sig länderna till att skydda 30 procent av planetens yta senast år 2030. Genomförandena i EU och Sverige, samt följderna för VA-verksamheter är ännu inte klarlagda.

FN-mötet COP15 i Kanada har pågått under knappt två veckor och avslutades den 19 december då ett globalt avtal slöts. Avtalet innehåller totalt 23 åtgärdsmål och är av intresse för avloppshanteringen, slamhantering och annan resursåtervinning samt för dricksvattenproduktionen. Enligt avtalet ska övergödning och riskerna med bekämpningsmedel samt farliga kemikalier halveras. VA-verksamheter binds inte av avtalet, men kännedom om dess innehåll kan underlätta vid ett framtida genomförande som ännu inte är klarlagt.