Fulaste gräsmattan en del av Gotlands vattenkampanj - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Fulaste gräsmattan en del av Gotlands vattenkampanj

Det här har gjort att Region Gotland under flera år tvingats införa bevattningsförbud på hela eller delar av ön under sommarhalvåret, och i samband med det omfattande kommunikationsinsatser för att nå både besökare och året runt-boende.
Det handlar om information på gotlandsbåtarna och flyget, i terminaler och turisttidningar, busshållplatser, sociala medier och till media. Klisterlappar, informationsblad, filmer och insatser på skolorna har gjorts.

Det gäller att hela tiden förnya kommunikationen, och hitta nya vägar och idéer för att nå och engagera. I år har till exempel Region Gotland genom en tävling utsett fulaste (och torraste), gräsmattan. Detta har blivit en riktig snackis, och uppmärksammats av en hel del i riksmedia men även uppmärksammats internationellt i exempelvis The Guardian

- Det är ett sätt att kommunicera en viktig hållbarhetsfråga. Med humor och utan pekpinnar, säger kommunikatör Peter Daun på Region Gotland och tillägger:

- Det här är en av våra viktigaste utvecklingsfrågor för framtiden och för våra barn och barnbarn. Inget vatten, ingen framtid.

Besöksnäringen tar ansvar
Under senare år har samarbete fördjupats med besöksnäringen, ön har ju närmare en miljon besökare årligen (drygt 60.000 bor där permanent).
Speciellt i år har samarbetet intensifierats genom att besöksnäringen genomfört egna kampanjer där de uppmanar till vattenhushållning osv. Nytt är även att Region Gotland tryckt 4000 dekaler med två olika spara vatten-budskap som Gotlands förenade besöksnäring (GFB) delar ut till hotell och besöksanläggningar. Båda dekalerna är utformade som en droppe och ska sättas upp i dusch och vid handfat. Media brukar även berätta flödigt och bra om vattensituationen.


Gotlands fastighetsägare är kända för att spara på dricksvattnet. Man är väl medveten om att vi bor på en kalkstensö utan stora grundvattenresurser och utan stora djupa sjöar. Många samlar regnvatten, och det är det bästa alternativ för att ha en grönskande trädgård.

På ön handlar det mer om en långsiktig hållbarhetsfråga för vår överlevnad, än en ren spara vatten-fråga. Och det budskapet har anammats och fungerar för vattenförbrukning av det kommunala dricksvattnet är flera procent lägre denna sommar jämfört med andra somrar.

Delta gärna i Svenskt Vattens nationella dricksvattenkonferens den 13-14 oktober på just Gotland där temat är "Uthållig vattenförsörjning" och då man förstås berättar mer om ovan.

Läs gärna mer hos Region Gotlands webb.