Framtidens VA-taxa - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Framtidens VA-taxa

I torsdags och fredags förra veckan träffades en grupp medlemmar hos Svenskt Vatten för att ha en workshop om hur man kan se på framtidens VA-taxa.

Vi fick en pratstund med Eva-Lena Beiron, enhetschef på VA-avdelningen inom MTG (Mariestad,Töreboda, Gullspångs kommuner i samarbete).- Det är ett spännande projekt där vi försökt fundera över vad som kan behöva förändras i ”VA-affären” i framtiden. Utvecklingen går ju mot det hållbara och cirkulära samhället, det smarta och funktionella samhället och det resilienta samhället. Mycket av våra diskussioner har kretsat kring hur vi kan ta betalt, vilka hinder vi ser idag och vilka behov av förändring som kan behövas framåt. Det kan röra såväl förutsättningar för samverkan, tekniska lösningar, juridik och lagstiftning etc.

- Dessutom behöver våra framtida taxor bli enklare att förstå för våra kunder. Vi kan också behöva jobba på nya sätt och möjliggöra för ett utökat utbud av tjänster och skapa incitament för hållbar vattenanvändning utifrån ett kundperspektiv – kanske genom prissättning. De smarta mätare som fler och fler VA-verksamheter börjar sätta hos sina kunder kan ju skapa nya möjligheter framåt.

De som är med i projektet kommer från olika delar av landet, i små eller stora kommuner, olika typer av VA-organisationer och har kunnat komma med olika inspel utifrån olika erfarenheter.

- Jag tycker det har varit mycket intressant att få delta i det här projektet. Projektet kommer leverera en del övergripande principer och förslag till inriktning som kan vara vägledande för fortsatt arbete mot framtidens VA-taxa, och det känns roligt att få ha varit med och bidragit på ett ”hörn”, avslutar Eva-Lena.