Framtidens VA 2.0 – både utmaningar och möjligheter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Framtidens VA 2.0 – både utmaningar och möjligheter

VA-teknik vid Luleå tekniska universitet bjuder i samarbete med Dag&Nät och Svenskt Vatten in till en jubileumskonferens 7 – 8 nov 2018 i Luleå för att fira att forskningsämnet officiellt inrättades för 25 år sedan.

Kraven på samhällets vattensystem har kontinuerligt ökat, och dagens åldrande VA-anläggningar klarar inte av att möta dem. VA-systemen måste – både idag och i framtiden – kunna hantera klimatförändringarna, ökade miljökrav och inte minst behovet av underhåll och förnyelse.

-Behovet av forskning och samverkan mellan olika VA-aktörer var stort redan för 25 år sedan. Idag är det ännu större om vi ska klara av de utmaningar vi nu står inför, säger Maria Viklander, professor i VA-teknik vid Luleå tekniska universitet, LTU.

Under jubileumskonferensen diskuterar forskare, konsulter och VA-branschen problem och lösningar samt spanar in i framtiden. Teman på konferensen är Framtidens utmaningar och möjligheter, FoU utifrån branschens behov, Aktuell forskning på VA-teknik/Stadens vatten och Innovativ VA? – en utblick.  Tvådagarskonferensen avslutas med en interaktiv framtidsspaning där olika generationer, från barn till seniora forskare, kommer med sina åsikter och inspel.

Sista anmälningsdag är den 17/10. Anmäler du dig senare har du, i mån av plats, fram till den 26/10 på dig, men konferensavgiften blir då något högre.

Program och anmälan hittar du på VA-tekniks hemsida eller direkt här!