Första träffen inom digitaliseringsnätverket - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Första träffen inom digitaliseringsnätverket

Intresset för Svenskt Vattens nystartade digitaliseringsnätverk har varit stort. Mer än 100 personer deltog på första träffen på temat digitala vattenmätare och insamling av högupplösta flödesdata.

Vid första nätverksträffen online den 16 mars var det många representanter från kommunala VA-organisationer runt om i landet.  Presentationer från ett antal kommuner pekade på vikten att ställa rätt krav, vara uthållig och bygga kompetens för att lyckas.

Alla brottas med liknande vägval kring IT- och säkerhetsfrågor där behoven av utvecklade strategier finns. Behovet att dela praktiska erfarenheter och knyta kontakter med andra kommuner i liknande situation är stort.

- Det har varit en strid ström av intresseanmälningar och det visar att digitaliseringen är en het fråga för både stora och små VA-organisationer, säger Simon Granath VA SYD som är kontaktperson och varit en av de drivande att bilda nätverket.

Framöver kommer fler nätverksträffar ordnas. Planer finns att starta en enkel digital plattform för frågor och diskussioner. Även privata aktörer i branschen och forskare har varit nyfikna på det nybildade nätverket. Planen är att bjuda in dessa vid kommande tematräffar, men fokus just nu är att hitta formerna för en nödvändig arena för Svenskt Vattens medlemmar. Fler intresserade välkomnas och mer info finns här.