Forskarskolan WATCH på studiebesök hos Svenskt Vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Forskarskolan WATCH på studiebesök hos Svenskt Vatten

I mötet mellan samhällsbyggnad och hållbar vattenanvändning uppstår flera utmaningar. Dessa utmaningar är centrala för forskarskolan Att planera för vattenutmaningar i det hållbara samhällsbyggandet (WATCH) som besökte Svenskt Vatten i förra veckan. Den Formas-finansierade forskarskolan tar ett tvärvetenskapligt grepp om samhällsplaneringens största vattenutmaningar. Utmärkande för WATCH är att detta även inkluderar områden som kulturgeografi, sociologi och statskunskap.

- Det är glädjande att även de samhällsvetenskapliga disciplinerna börjar intressera sig för vattenfrågorna, säger Dan Löfgren, senior strateg på Svenskt Vatten.

Lösningar på utmaningar som uppstår i mötet mellan samhällsplaneringsprocesser och hållbar vattenanvändning står i centrum för forskarskolan WATCH. Sju doktorander deltar i projektet som leds av Ida Andersson, docent vid Örebro universitet, och Moa Tunström, lektor vid Karlstad universitet. Doktoranderna är verksamma inom ett brett spektrum – från biologi och kemi, via risk- och miljöstudier, till kulturgeografi, sociologi och statskunskap. Gemensamt för dem alla är målet om att lokalisera lösningar för att samhällsbyggnadsaktörer på nationell, regional och lokal nivå ska kunna möta vattenutmaningar som översvämningar, dricksvattenbrist och föroreningar. Dan Löfgren ser positivt både på bredden av akademiska discipliner, men ser även fram emot att samarbeta med två för oss nya akademiska partners.

- Vi ser alltid positivt på att vattenfrågorna står i fokus för forskning och utveckling. Dessutom är det extra spännande att få samverka med universiteten i Örebro och Karlstad, berättar han.

WATCH är en av fem forskarskolor som finansieras genom Formas utlysning Forskarskolor för hållbart samhällsbyggande. Ytterligare en av forskarskolorna, AquaClim, fokuserar på vattenfrågor. Karakteristiskt för utlysningen är betoningen på aktiv samverkan med samhällsaktörer. För WATCH innebär det ett nära samarbete med, förutom Svenskt Vatten, länsstyrelsen i Örebro respektive Värmlands län, Örebro och Karlstad kommun, samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).