Förändringar hos Svenskt Vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förändringar hos Svenskt Vatten

Till hösten genomför Svenskt Vattens kontor några justeringar i organisation och rollutveckling. Enheten kunskapsförmedling som ansvarar för utbildning och konferens slås ihop med kommunikationsavdelning.

På detta sätt får vi ett starkare team som jobbar med att utveckla medlemserbjudandet och kan tillsammans säkerställa en samlad kraft i medlemsrelaterade frågor.
(Exempelvis: utbildning, konferenser, kampanjer, branschgemensam kommunikation och digitala kanaler.) Sofia Barré blir enhetschef för den nya enheten.

Vidare gör vi en resursförstärkning i vårt utåtriktade arbete med fokus på opinion och policy. Dan Löfgrens roll ändras och fokuserar tydligare på opinionsbildning och policyutveckling men får även ett särskilt ansvar för att lyfta in VA-frågorna på andra branscharenor.

Genom Susanna Lind har vi under 2020 fått ett lyft i vårt arbete gällande politik och policy.

- Nu förstärker vi det arbetet ytterligare. Dan och Susanna kompletterar varandra utmärkt där Susannas erfarenhet från rikspolitiken förstärks av Dans erfarenhet av kommunpolitik, VA-branschen och hans goda debattförmåga. Tillsammans med våra skickliga experter får vi bättre möjlighet att trimma både paketering, sakinnehåll och tydlighet i vårt policyarbete, säger Pär Dalhielm.

Dans arbetstitel blir chef opinion och policyutveckling.