Förändrade regler för hushållskarantän - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förändrade regler för hushållskarantän

På grund av ökad smittspridning av covid 19 i samhället finns risk för brist på personal inom verksamheter som är viktiga för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

Svenskt Vatten har tidigare i veckan kunnat konstatera att flera VA-organisationer signalerat svårigheter i bemanning p.g.a. de rådande reglerna om hushållskarantän då andra familjemedlemmar har pågående covidinfektion. Mot denna bakgrund skickade Svenskt Vatten in en hemställan om undantag till Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat att vissa grupper kan undantas från förhållningsregler om att stanna hemma från arbete för symtomfria hushållskontakter.

MSB har för den aktuella situationen identifierat, i en lista, de personalkategorier som kan undantas från förhållningsregler om att stanna hemma från arbete. Nyckelpersoner hos VA-huvudmän finns med på denna lista:

  • Styrning/övervakning, provtagning, för att upprätthålla produktion, lagring och distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten.

Dessa regler gäller från och med idag den 20 januari 2022.