Femton miljoner – till process istället för rent vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Femton miljoner – till process istället för rent vatten

Rättegångskostnaderna i PFAS-målet i Uppsala för advokater, konsulter, experter och vittnen uppgår till mer än femton miljoner. Så mycket kostar åtminstone denna del som sker i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Att Försvarsmaktens kostnader är närapå dubbelt så höga som Uppsala Vattens kostnader kan bero på en mängd olika orsaker. Om en part anser att det finns en tes att bevisa så har den både möjlighet och rätt att anlita någon expert/konsult som kan ta fram fakta om det. Hur uppdraget sedan utförs och hur kostsamt det är, är primärt partens problem. Sen blir det upp till domstolen att avgöra om rättegångskostnaderna som begärs kan anses vara skäliga.

Vad man däremot kan säga är att det här handlar om mycket pengar. Eftersom VA-kollektiven inte är skattefinansierade medan Försvarsmakten är det så kan en förlust i denna typ av mål bli betydligt mer kännbart för ett VA-kollektiv än för Sveriges skattebetalare. 


Källa: Björn Gullefors (LinkedIn)

Dom meddelas den 18 oktober.

Fotnot: Skillnaden mellan målet i Ronneby och domstolsförhandlingen gällande vattnet i Uppsala är stor. I Ronneby handlar det om personskadorna som uppkommer om PFAS inte renas. I Uppsala Vattens mål handlar det om miljösaneringen och om kostnaden för att rena dricksvatten.

Uppsalas mål handlar om att Uppsala Vatten vill fastställa ansvarsfrågan för förekomsten av miljöföroreningen i sig, i syfte att få till åtgärder vid källan. Och att placera kostnaden på förorenaren istället för på Uppsalas VA-kollektiv som idag betalar ca 4 miljoner kronor extra per år för att rena vattnet från PFAS.