Europaparlamentet röstade JA till att förbättra EU-kommissionens förslag till dricksvattendirektiv - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Europaparlamentet röstade JA till att förbättra EU-kommissionens förslag till dricksvattendirektiv

Genom att anta betänkandet man röstade om den 23 oktober 2018, blir detta direktiv mer rättssäkert. Detta är officiellt parlamentets förstaposition vilken nu kan ligga till grund för fortsatta förhandlingar.

- De europeiska vattenoperatörerna kommer att fortsätta arbeta för att tillhandahålla säkert och prisvärt dricksvatten. Vi är övertygade om att nästa parlament kommer att förhandla med rådet på grundval av resultatet av dagens omröstning, säger Carla Chiaretti på EurEau.

Direktivet kommer att fortsätta att garantera konsumenternas hälsa genom att inkludera:
~ Den nya bestämmelsen för ska säkerställa att material i kontakt med dricksvatten är säkra och att folkhälsan är skyddad.
~ En tydligare definition av ansvar mellan olika intressenter vid genomförandet av riskbaserad farobedömning.
~ Återinförande av undantag och indikatorparametrar.
~ En förbättrad definition av information tillgänglig för konsumenterna.
~ En realistisk övervakningsfrekvens för kvalitetsparametrarna.

Trepartsförhandlingen (trilogen) mellan företrädare för Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen börjar troligen tidigast i slutet av 2019, eftersom några ledande ledamöter som har arbetat med direktivet inte kommer att ingå i nästa parlament.

Svenskt Vatten kommer tillsammans med EurEau att fortsätta bevaka processen. Vid nästa möte med EurEau i slutet av maj kommer vi att gå igenom både parlamentets ståndpunkt och rådets allmänna strategi.