Hoppa till huvudinnehåll

EU sänker riktvärdet för PFAS kraftigt

Drygt fyra deciliter vatten per dygn. Det är mängden en person kan dricka utan risk enligt EU:s livsmedelsmyndighet EFSA:s nya bedömning av hälsorisker av PFAS. Räkneexemplet utgår från att man får sitt dricksvatten från en vattentäkt förorenad med PFAS och där halten ligger på det svenska Livsmedelsverkets s.k. åtgärdsgräns på 90 nanogram per liter.

EFSA formulerar det som att ett intag på 4,4 nanogram per kilo kroppsvikt och vecka kan ske utan risk. Det motsvarar fyra deciliter per dygn för en person som väger 60 kg.

- För oss blir det ytterligare ett argument för att helt fasa ut PFAS ur kretsloppet, säger Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm. Och ännu viktigare att hävda principen om att det är förorenaren som ska betala, inte drabbade va-abonnenter.

Ett antal vattentäkter i landet har höga halter av PFAS efter förorening från det brandskum försvaret använt sig av. De mest kända exemplen är Kallinge i Blekinge och Uppsala. Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel och det finns metoder att rena det från den typ av ämnen som PFAS utgör. Men det är till höga kostnader, pengar som borde användas till annat än att ta bort andras gifter. Att EFSA kopplar hälsoriskerna även till försämrad effekt av vaccinering gör inte frågan om PFAS mindre aktuell i dessa coronatider.