Dialogresa till Bollnäs - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Dialogresa till Bollnäs

Den 7:e april var det dags för Svenskt Vattens nästa stopp i Dialogresan, denna gång bar det iväg till Bollnäs. Birger Wallsten, dricksvattenexpert, och Annika Carlsson, jurist, var inbjudna till nätverksträff för VA-organisationer och kommuner i Gävleborg och Dalarna.

Säkerhet i VA-organisationer stod på agendan och diskussioner fördes kring hur de medverkande arbetar med säkerhetsfrågor. Bland annat diskuterades ansvarsfördelning mellan kommun och VA-organisation gällande arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och hur arbetet går med genomförandet av säkerhetsskyddsanalyser.

Svenskt Vatten tackar för ett fint utbyte, bra diskussioner och en intressant inblick i organisationernas framgångar och utmaningar.