Ny rapport från Delegationen för cirkulär ekonomi - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ny rapport från Delegationen för cirkulär ekonomi

I den andra rapporten till regeringen finns en rad förslag på styrmedel från Expertgruppen för hållbar och cirkulär VA. Svenskt Vatten har varit med i arbetet , bland annat som ordförande i expertgruppen. Den här gången har fokus varit industriell symbios.

- Vi känner verkligen att vårt arbete i expertgruppen har fått bra genomslag, säger Anders Finnson, ordförande i expertgruppen.

Över en miljard ton resurser förflyttas årligen till Sveriges olika reningsverk och sedan till våra vatten. Det finns en lång rad resurser i denna omfattande mängd avloppsvatten som kan och behöver tas tillvara i en cirkulär ekonomi och för att öka möjligheterna till ett hållbart samhälle i såväl vardag som i kris och beredskap.

Delegationen har till regeringen tagit med följande styrmedelsförslag från Expertgruppen för hållbar och cirkulär VA:

• Tillsätt en utredning med uppgift att föreslå ekonomiska styrmedel som stödjer omställningen från linjärt till cirkulärt. Exempel på styrmedel som bör utredas är skatter – däribland grön/cirkulär skatteväxling - och differentiering mellan jungfrulig och återvunnen råvara i syfte att göra återvunnen råvara billigare än jungfrulig.

• Regeringen bör även utreda införandet av kvotplikt för återvunnen fosfor och kväve i mineralgödsel. 

• Regeringen bör besluta om etappmål för återföring av fosfor och kväve till livsmedelsproduktionen. Till 2030 bör målet vara att återföra minst 50 % av fosforn och 15 % av kvävet.

• Regeringen bör besluta om en riktad satsning på fullskaliga pilotanläggningar för återvinning av växtnäring från avloppsvatten med syfte att kunna producera mineralgödsel. 

• Regeringen bör utreda beskattning och regelverk för att underlätta för biogasproduktion i reningsverk.

• Regeringen bör utreda ett införande av krav på mätning och begränsning av lustgasutsläpp från reningsverk

Läs hela rapporten till regeringen HÄR